Verzuimmanagement

Verzuimmanagement vormt een belangrijk speerpunt bij organisaties. En niet zonder reden. U kunt zo een positieve bijdrage leveren aan de motivatie en betrokkenheid van uw personeel én zich daarnaast een hoop geld besparen.

Maar weet u hoe u zo’n beleid moet opzetten? Kent u de details van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP)? Heeft u een casemanager? Wanneer schakelt u een arbeidsdeskundige in en hoe zit het met de arbodienst?

Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVA) ook wel “Modernisering Ziektewet” genoemd in werking  getreden.

Vanaf 1 januari 2014 geldt dit ook voor werknemers met een tijdelijk contract!

De ervaring leert ons dat organisaties en HR-afdelingen vaak te weinig kennis van ziekteverzuimbeleid en WVP in huis hebben. Hierdoor hebben ze onnodig veel kosten aan ziekteverzuim.

SPARKles HR diensten is met alle facetten van het verzuimmanagement bekend en biedt
u professionele ondersteuning om het verzuim binnen uw organisatie terug te dringen.

Bent uw benieuwd hoe SPARKles HR diensten minder verzuim realiseert? Klik op de link!

Sparkles logo