Ondernemersscan

Eigen toekomst regisseur
De ondernemersscan verschaft inzicht met nieuwe indringende technieken, een effectieve aanpak voor uw zelfmanagement en zelfrealisatie evenals leiding geven aan
verandering en strategisch inspireren.

Afhankelijk van uitkomsten en wensen zijn aanvullende programma‚Äôs voor
zelfstandigen aanwezig ter realisatie vanbeoogde doelen.

Fundament
We bieden d.m.v. een individueel traject een basisinstrument voor kritisch zelfinzicht, zelfmanagement en zelfrealisatie. Het fundament voor een intensieve en persoonlijke bezinning op functionaliteit en eigen loopbaan.
Het biedt specifiek inzicht in uw competenties en welke verder dienen te worden ontwikkeld.

Traject
In 4 indringende sessies wordt u geconfronteerd met uw sterke en zwakke kanten en ontvangt u passende steun voor een effectieve persoonlijke koers.
Onze aanpak en ondersteuning vloeit voort uit verkregen informatie uit het traject en geeft nieuw inzicht in uw eigen intrinsieke waarden en het beter willen benutten van het eigen creatief vermogen.

In deze context zit de kern om het stuur beter in handen te kunnen nemen, beter te
anticiperen, de eigen toekomst assertief, effectief en succesvol te regisseren!