Introductiefilm over SPARKles HR diensten

SPARKles HR diensten helpt  mensen die loopbaan dilemma’s ervaren en organisaties die mobiliteitsvraagstukken hebben. We zetten in op duurzame inzetbaarheid, sociale innovaties en interne/externe mobiliteit. Organisaties worden direct geraakt en het vermogen om tijdig en passend te reageren op de fricties is voor het voorbestaan en positiebehoud van vitale betekenis!

SPARKles HR diensten heeft de expertise in huis, ondersteund door passende instrumentatie, om organisaties en individuen te ondersteunen als het gaat het om interne- dan wel externe mobiliteit. Het gaat daarbij om de begeleiding van veranderprocessen, behoud van organisatie DNA en begeleiding naar passende functies binnen- en buiten de organisatie.

Kijk voor een korte impressie naar de introductiefilm van SPARKles HR diensten!