Vrijwilligersmanagement

Vanuit Bureau Daadkr8! bieden wij de totaaloplossing aan organisaties die te maken hebben met inzet van vrijwilligers.

Uitgangspositie: de juiste vrijwilliger op de juiste plaats en zo creëer je een duurzame oplossing én aanvulling op betaalde krachten.

Een sterke en betrouwbare partner met passie voor het vrijwilligerswerk die kwaliteit van dienstverlening centraal stelt! Wij geloven in de competenties van de mens!

Wij creëren meerwaarde voor (welzijns)organisaties en bieden ondersteuning bij diverse hulpvragen. Dit doen wij door een passende veranderaanpak te kiezen bij de situatie, de organisatie én de mensen die er werken. Samen met organisaties bepalen en stellen we de strategische visie van inzet vrijwilligers vast, gericht op de duurzame inzetbaarheid van de vrijwilligers, en borging van kwaliteit. We stellen competentieprofielen op van de benodigde vrijwilligers en de werving en selectie van de vrijwilligers eventueel met inzet van competentiescans (ICT tool) en we kijken hoe de kwaliteiten binnen het gehele team zich verhouden.

Een win-win(-win) situatie creëren door betere aansluiting van betaalde krachten met vrijwilligers. Win situatie voor organisatie is dat zij gekwalificeerde vrijwilligers in huis hebben (houden) die hun competenties (kwaliteiten) inzetten, win situatie voor de vrijwilliger die werk doet die past bij zijn/haar competenties en daar genoegdoening uit haalt én win situatie voor de client!! Die krijgt een hoge kwaliteit aan dienstverlening!

We zijn een eigen CRM pakket aan het ontwikkelen, omdat we merken dat in veel organisaties geen deugdelijke administratie wordt bijgehouden van de vrijwilligers en de pakketten die beschikbaar zijn daar zit een fors prijskaartje aan…..