Leiderschap en de 7-proef!

“Strategisch plannen is een proces, het plan is een document”. 

Ondernemers in het MKB maar ook managers en bestuurders van grote instellingen weten zich verantwoordelijk voor het handhaven en meebewegen van hun organisaties in een sterk veranderlijk speelveld.  Strategie ontwerpen is en blijft daarbij een van de lastigste taken. Elke vorm van inspiratie, een denkkader of een levendig voorbeeld is welkom. Parallellen met de krijgskunde vormen rijke bronnen vanwege het tactisch en efficiënt gebruik dat een militaire manager moeten maken van de middelen die hij tot zijn beschikking heeft.

Trendwatching, scenarioplanning, visieontwikkeling , toekomstverkenningen, zijn voor iedere organisatie noodzakelijke hulpmiddelen geworden.

Bij het toetsen van strategische doelen en acties gaat het in deze workshop o.a. om de leerprincipes van Sun Tzu en ervaringen van meer dan 2500 jaar militair leiderschap. Aan de orde komen o.a. de krijgskundige inzichten van Henri Bernard, von Clausewitz en Liddel-Hart.

Voor wie? 

Voor alle ondernemers en managers die leiding geven aan een organisatie en medewerkers ongeacht hun plaats in de organisatie.

PROGRAMMA WORKSHOP donderdag 22 mei 2014

10.00 Inloop

10.15 Militair & Civiel Leiderschap (inleider Henny Melker)

11.00 Leiderschap & Ondernemingsstrategie (inleider Bert van den Bogaard)

12.00 LUNCH

12.30 Strategie en transities

Parallellen Militair- Civiel

Meetbare doelstellingen met ROI/ ERP

Interactie, stellingen, conclusies

14.00 Afsluiting

Wat kunt u verwachten ? 

De deelnemers gaan naar huis met nieuwe en direct bruikbare inzichten in de voorbereiding van beleid en praktische ondersteuning voor transitiemanagement met het handboek Leiderschap en de 7-Proef !

Aanmeldingsvoorwaarden (aanmelden voor 8 mei 2014)

Tijd en locatie 

De workshop vindt plaats op donderdag 22 mei 2014 van 10.00 tot 14.00 uur in de collegeruimte van Adsom & Partners. De routebeschrijving ontvangt u bij uw bevestiging.

Aanmelden: 

1.Per e-mail : chantal@sparkleshrdiensten.nl of info@adsom.nl

2.Aanmeldingsformulier ingevuld per post, naar Postbus 1109, 5200 BD ‘s-Hertogenbosch,
per fax 073 – 6146585

3.U gaat akkoord met de aanmeldingsvoorwaarden. Annuleren is niet mogelijk, bij verhindering kunt u wel een vervanger sturen.

Investering: 

Inclusief lunch, consumpties, gratis parkeren, bedraagt de investering € 195,– per persoon, excl. BTW.

Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur.

Ik meld mij aan voor de workshop Leiderschap en de 7 proef op 22 mei 2014 

Voor-/ Achternaam : ………………………………………………………………………………….

Functie : …………………………………………………………………………………………………….

E-mail : …………………………………………………………………………………..………………….

Organisatie : …………………………………………………………………………………….………..

Adres/Postbus : ………………………………………………………………………………………….

Postcode ……………………………

Plaats : …………………………………………………………..

Telefoon: ………………………………………………………………………………………………….…

 Alle workshops en trainingen zijn inclusief documentaties en werkmateriaal.