Alle berichten van admin

Kloofanalyse (GAP-analysis)

Wij ondersteunen bedrijven en organisaties met een praktische transitie van organisatiestrategie naar operaties.

Dat doen wij door op grafische wijze verschillen te bepalen tussen doelstellingen en geprognotiseerde resultaten.

Wij hanteren daarbij een 5 stappenplan:

1. Wat is de huidige situatie?
2. Wat willen we bereiken?
3. Hoe is de werkelijkheid?
4. Hoe groot is de kloof?
5. Welke programma’s zijn nodig?

kloofanalyse

De ROI methodiek speelt een belangrijke rol bij het beleid, de organisatiedoelstellingen en de kloofanalyse.

Deze methodiek bestaat uit 6 fasen:

1. Opstellen van SMART geformuleerde doelstellingen.

2. Wie zijn de participanten (stakeholders)?
3. Wat is de impact en dit wordt vertaald naar meetbare indicatoren.
4. Verificatie bij de stakeholders.
5. Waarderen van effecten
6. Berekenen ROI.

Door verkregen inzicht in actueel t.o.v. gewenst kan risico- en scenario uitvoering worden gegeven o.b.v. aangepaste gedragingen om zo een realisatie van de doelen te bewerkstelligen.